Strona główna

Historia Szpitala :

    W 1889 roku z inicjatywy Pelagii Popławskiej powstało Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki
nad Umysłowo Chorymi. Wspomagało ono finansowo rodziny chorych, opłacało koszty leczenia i dążyło
do utworzenia własnego szpitala.W tym celu Towarzystwo wystąpiło z propozycją przejęcia
opuszczonych baraków po schronisku dla dzieci żołnierskich we wsi Drewnica. Miejscowe władze nie
wyraziły zgody, mimo to nie zaprzestano starań o pozyskanie siedziby. W 1902 roku na mocy ukazu
carskiego Towarzystwo uzyskało zezwolenie na zakup baraków wraz z piętnastoma morgami ziemi i tak
powstał szpital “DREWNICA” zwany w tamtych czasach zakładem.Uroczyste otwarcie i poświęcenie
zakładu odbyło się w maju 1903 roku. Początkowo były to dwa baraki, jeden dla kobiet, drugi dla
mężczyzn, w sumie dla 24 chorych. Liczba chorych stale rosła i zakład powiększał się.
   Pierwszym dyrektorem był dr Karol Rychliński, kierował zakładem przez 30 lat. Przy zakładzie było
gospodarstwo rolne, które dostarczało warzywa, owoce i mleko.
   W czasie II wojny światowej szpital znalazł się na linii frontu podczas oblężenia Warszawy i zamienił
się w szpital wojenny, a w 1944 roku został doszczętnie ograbiony przez Niemców, co bardzo pogorszyło
jego sytuację finansową.
   Od 1948 roku placówka podlegała Ministerstwu Zdrowia a następnie Wydziałowi Zdrowia i Opieki
Społecznej m.st. W-wy. obejmując opieką obydwie dzielnice praskie prawobrzeżnej Warszawy
oraz 3 powiaty: wołomiński, otwocki i nowodworski.
   W 1998 roku Szpital uzyskał osobowość prawną i od tego czasu podlega
Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Aktualnie szpital posiada 8 oddziałów stacjonarnych w tym :

	5 oddziałów ogólnopsychiatrycznych,
	1 oddział rehabilitacyjny,
	1 oddział detoksykacyjny,
	1 oddział geriatryczny,
	1 oddział dzienny.

Przy szpitalu działają:

	Poradnia Zdrowia Psychicznego,
	Zespół Leczenia Środowiskowego,
	Warsztat Terapii Zajęciowej.
	Hostel.

Przy szpitalu istnieje Stowarzyszenie Rodzin “PODAJ RĘKĘ”, które prowadzi spotkania
dla rodzin i opiekunów osób psychicznie chorych i stanowi grupę wsparcia.