Strona główna



Wskaż zakres informacji:

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

      tel. 22-390-08-75, 22-762-45-47


kierownik Marcin Dąbrowski - specjalista psychiatra.



W Poradni Zdrowia Psychicznego leczymy pacjentów pełnoletnich ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych.
Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest do psychologa.

Poradnia czynna jest:
PON. 7:45 - 18:00 WT. 7:45 - 18:00 ŚR. 7:45 - 16:00 CZW. 7:45 - 18:00 PT. 7:45 - 16:00
ODWIEDZINY CHORYCH - codziennie w godzinach nie kolidujących z zajęciami w oddziale, określonych regulaminem oddziału. Przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu.

  Dla chorych i ich rodzin ...

Rzecznik Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

Druki