O inwestycji

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica znajduje się w miejscowości Ząbki, położonej 10 km od centrum Warszawy, na działce o powierzchni 12,21 ha sąsiadującej z obecnie istniejącym Mazowieckim Centrum Psychiatrii ,,Drewnica” przy ul. Rychlińskiego 1. Jest to nowe przedsięwzięcie ukończone w pierwszej połowie 2018 r. Projekt budowlany przygotowany został w 2007 r. przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. z Katowic. Starosta Wołomiński zatwierdził go i udzielił pozwolenia na budowę Decyzją Nr 499p/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r., zmienioną następnie Decyzją Nr 47/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. Nowy obiekt przejął działalność medyczną w zakresie psychiatrii od Mazowieckiego Centrum Psychiatrii ,,Drewnica” i jest nowoczesnym centrum opieki psychiatrycznej dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.

Usytuowanie w rozległym, cichym i spokojnym terenie (sąsiedztwo kompleksu leśnego ,,Drewnica”), a jednocześnie stosunkowo blisko centrum Warszawy, zapewnia poczucie intymności i samorealizacji, co jest niezwykle ważne w procesie leczenia zaburzeń psychicznych.  Pacjenci otrzymują fachową pomoc, leczenie i rehabilitację.

Nowa, zwarta bryła budynku szpitala ułatwia komunikację zarówno pacjentom, jak i personelowi, co wpływa na funkcjonalność obiektu.

Działalność medyczna jest prowadzona na dwóch poziomach. Jedynie niektóre pawilony posiadają poziom trzeci, stanowiący przestrzeń dla personelu lub osób z zewnątrz.

Szpital dysponuje około 280 łóżkami:

 • 200 łóżkami w pięciu oddziałach ogólnopsychiatrycznych;
 • 32 łóżkami w oddziale psychogeriatrycznym;
 • 21 łóżkami w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
 • 27 łóżkami w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej;

oraz 25 miejscami w oddziale dziennym

Ponadto w szpitalu działa centrum rehabilitacyjne, izba przyjęć, gabinety specjalistyczne ( neurologiczne, okulistyczne, stomatologiczne,  psychologiczne, psychiatryczne, a także pracownie: RTG, EKG, EEG itp.).

Powierzchnia całkowita szpitala to ok. 22 000 m2 oraz obiekty towarzyszące takie jak: kotłownia, portiernia, hydrofornia itp.

Główny pawilon składa się z 7 segmentów: A, B, C, D, E, F, G. Każdy z nich tworzy oddzielną bryłę o zróżnicowanym charakterze określonym przez program funkcjonalno-przestrzenny. Bryły te połączone są ze sobą segmentem B, stanowiącym strefę wielofunkcyjną, dobrze skomunikowaną z miejscami do wypoczynku oraz terapii. Jest to też centralna część układu przestrzennego.

W pawilonie wydzieliliśmy strefy dostępu, które obejmą ruch zewnętrzny i wewnętrzny pacjentów, personelu,  dostawy oraz ruch odwiedzających.

Pierwszą strefę ogólnodostępną stanowią segmenty A, B, C, natomiast drugą wewnętrzną – segmenty D, E, F, G, będące oddziałami łóżkowymi.

Segment A – to trzykondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący:

– na parterze oddział dzienny dla około 25 osób przychodzących z zewnątrz na zajęcia terapeutyczne,

– na pierwszym piętrze – administrację całego Szpitala,

– na drugim piętrze – salę konferencyjną z zapleczem oraz archiwa.

 

Segment B – to trzykondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony, mieszczący:

– na parterze hall wejściowy oraz tzw. strefę wielofunkcyjną,

– na pierwszym piętrze Centrum Rehabilitacyjne,

– na drugim piętrze szatnie personelu oraz depozyty.

 

Segment C – to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony funkcjonalnie podzielony na dwie części: Ca i Cb:

W części Ca zlokalizowaliśmy:

– na parterze Izba Przyjęć z podjazdem dla karetek, policji, itp. oraz pomieszczenia badań  sądowych z dyżurkami lekarskimi i pomieszczeniami biurowymi,

– na piętrze ambulatorium m. in. z  gabinetami lekarskimi oraz gabinetami RTG, EKG, USG, itp.

W części Cb rozmieściliśmy:

– na parterze Działy: farmacji, rozdziału jedzenia, higieny oraz zewnętrzne boksy odpadów medycznych, komunalnych i pomieszczenie przechowywania zwłok,

– na piętrze centrum rehabilitacyjne.

 

Segment D (łącznie 92 łóżka)– to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący:

 • na parterze oddział ogólnopsychiatryczny podzielony na dwa pododdziały
 • na piętrze oddział ogólnopsychiatryczny podzielony na dwa pododdziały.

Segment E (łącznie 78 łóżek) – to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący:

 • na parterze oddział ogólnopsychiatryczny podzielony na dwa pododdziały
 • na piętrze oddział psychogeriatryczny. .

 

Segment F (łącznie 62 łóżka) – to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony mieszczący:

 • na parterze oddział terapeutyczny
 • na piętrze oddział chorób afektywnych.

 

Segment G (łącznie 48 łóżka) – to dwukondygnacyjny obiekt, niepodpiwniczony:

 • na parterze oddział rehabilitacji psychiatrycznej,
 • na piętrze oddział detoksykacji alkoholowej.

 

Na nowy kompleks szpitalny składają się również:

Budynek H –  dwukondygnacyjny obiekt mieszczący: kotłownię, warsztaty naprawcze, garaże karetek, magazyny, główny agregat prądotwórczy

Budynek I – jednokondygnacyjny obiekt mieszczący: pomieszczenie portierni (dozór wjazdu i wyjazdu z ogrodzonego terenu szpitala)

Altana J – parterowa altana

Budynek K –  jednokondygnacyjny obiekt, mieszczący pomieszczenie hydroforni ze zbiornikami wody

Budynek L– stacja TRAFO oraz otwarte zbiorniki na wodę deszczową.

 

Projekt budowlany przewiduje też dodatkowe źródła ciepła na bazie odnawialnych źródeł energii. Zaprojektowana instalacja pozwoli na znaczne oszczędności w zużyciu ciepła w stosunku do tradycyjnego zasilania.

 

Schemat budynku głównego nowego szpitala.