PROJEKTY UE

Tytuł projektu: „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Całkowita wartość projektu: 137 136 044,50 

Kwota dofinansowania: 95 830 667,89 zł 

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowane Efekty: Poprawa jakości oferowanych usług medycznych, warunków socjalno-bytowych osób hospitalizowanych, zwiększenie
dostępności do opieki medycznej, w tym środowiskowej oraz wprowadzenie standardów ekologicznych w
Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.21.2022

Postępowanie: Zaproszenie do złożenia oferty w przedmiocie pełnienia usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. „Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz z istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Składanie ofert do 20.09.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/662255

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.19.2022

Postępowanie: Doposażenie Szpitala w sprzęt gospodarczy.
Składanie ofert do 22.08.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/650354

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.18.2022

Postępowanie: Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz z istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Składanie ofert do 26.08.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/644299

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.15.2022

Postępowanie: Zaproszenie do złożenia oferty w przedmiocie pełnienia usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Projektu pn. „Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz z istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Składanie ofert do 24.06.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/626671

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.14.2022

Postępowanie: Doposażenie Szpitala w sprzęt gospodarczy.
Składanie ofert do 22.06.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/623976

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DAT 26.4.2022

Postępowanie: Zakup, dostawa oraz montaż trzech masztów wraz z trzema kompletami flag zewnętrznych.

Składanie ofert do 18.05.2022 godz. 09:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/611228

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.11.2022 

Postępowanie: Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowę nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019r. polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczną oraz z istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Składanie ofert do 27.06.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/617619

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: DZP 26.9.2022 

Postępowanie: Doposażenie Szpitala w sprzęt gospodarczy

Składanie ofert do 24.05.2022 godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/611311

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 11/TP/2021 

Postępowanie: Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Składanie ofert do 26.10.2021 godz. 09:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/522935

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 06/TP/2021 

Postępowanie: Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Składanie ofert do 09.09.2021 godz. 09:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/502062

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 04/TP/2021 

Postępowanie: Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Składanie ofert do 12.07.2021 godz. 12:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/478339

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 32/2021 

Postępowanie: „Dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug – in na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica spółka z o.o.”

Składanie ofert do 31.03.2021 godz. 10.00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/437691

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 01/TP/2021

Postępowanie: „Zaprojektowanie i wykonanie windy osobowej w budynku dwukondygnacyjnym nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Składanie ofert do 15.02.2021 r 

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/420358

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 15/PN/2020

Postępowanie: „Zaprojektowanie i wykonanie centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica”

Składanie ofert do 18.01.2021 r , godz. 10:00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/411330

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 2/US/2020

Postępowanie: Świadczenie usługi obsługi prawnej podmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. (ID 410095)

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/405461

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 84/2020

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi :

Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Inspektora nadzoru robót budowlanych 

dla Inwestycji pn.

Zrealizowanie inwestycji (budowy) centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

w ramach Projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

składanie ofert 22.12.2020 rok, do godz.10.00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/406731

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 83/2020

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro

w trybie Zaproszenia do złożenia ofert  pn. Świadczenie usługi :

Inspektora nadzoru robót elektrycznych, Inspektora nadzoru robót budowlanych, dla Inwestycji pn.

 „WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM  NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z  O.O.

w ramach Projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”

W ramach Programu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” [znak sprawy: 83/2020]

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

TERMIN SKŁADNIA OFERT 21.12.2020 rok, godz.10.00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/405461

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy:11/PN/2020

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 214 000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i przebudowa stacji transformatorowej obiektu Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica sp. z o.o.”

W ramach Programu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” [znak sprawy: 11/PN/2020]

Składanie ofert – 18.12.2020 rok, godz.10.00

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/transakcja/405461

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy:42/1/2020

DOSTAWA TABLICY INFORMACYJNEJ (UNIJNEJ)NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O.w ramach Projektu: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ID 332778)

link do postępowania – https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/332778

______________________________________________________________________________

Nr sprawy:42/2020

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM 3 GABLOT INFORMACYJNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ 1 GABLOTY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O. w ramach Projektu: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (ID 329123)​

Link do postępowania na platformie zakupowej: ID 329123

______________________________________________________________________________

Nr sprawy:178/2019

Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego

zaprojektowania i wykonania boiska wielofunkcyjnego do siatkówki

i koszykówki oraz kortu tenisowego na potrzeby

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 31.12.2019r. Ogłoszenie .

data zamieszczenia 31.12.2019r. Załącznik_1-3 zaproszenia – edytowalny.

UWAGA – ZMIANA NAZWY POSTĘPOWANIA I TERMINU

SKŁADANIA OFERT NA 15.01.2020 ROK

data zamieszczenia 03.01.2020r. Zaproszenie_po modyfikacji.

data zamieszczenia 03.01.2020r. Pismo– modyfikacja zaproszenia.

data zamieszczenia 03.01.2020r. Załącznik_1-3 – edytowalny po modyfikacji.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy:179/2019

Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego

zaprojektowania i wykonania windy osobowej w budynku

dwukondygnacyjnym nr H na terenie

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o.

data zamieszczenia 31.12.2019r. Ogłoszenie .

data zamieszczenia 31.12.2019r. Załącznik_1-3 zaproszenia – edytowalny.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 199/2019

Ogłoszenie wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia na doradztwo finansowe dla projektu pn.

„Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.”

realizowanego w ramach Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

data zamieszczenia: 23.12.2019 r.: Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 23.12.2019 r.: Ogłoszenie  – Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 23.12..2019 r.: Formularz  ofertowy.

data zamieszczenia 30.12.2019r. Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia 31.12.2019r. Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 02.01.2010r.Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 13/PN/2019

Świadczenie usług pralniczych dla

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Termin składania ofert do 26.11.2019 rok, godz. 10:30

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.: Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.: SIWZ .

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.: Załaczniki edytowalne do SIWZ.

data zamieszczenia: 22.11.2019 r.: Odpowiedzi_na zapytania 21.11.2019

data zamieszczenia: 26.11.2019 r.: Informacia_z otwarcia ofert.

____________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/PN/2019

Dostawa leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych

oraz drobnego sprzętu medycznego”

Termin składania ofert do 22.11.2019 rok, godz. 09:00

data zamieszczenia: 07.11.2019 r.: Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 07.11.2019 r.: SIWZ z załącznikami.

data zamieszczenia: 14.11.2019 r.:Odpowiedz_na zapytania do SIWZ.

data zamieszczenia: 15.11.2019 r.:Odpowiedzi_na zapytania do SIWZ.

data zamieszczenia: 18.11.2019 r.:Odpowiedzi na pytania do SIWZ z 18.11.2019.

data zamieszczenia: 22.11.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 28.11.2019 r.:Informacja_o unieważnieniu pakietu nr 37,46,51,52.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 113/2019

Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej identyfikacji wizualnej budynku Szpitala – projekt, produkcja i montaż.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – DO GODZ. 09.00 DNIA 11.09.2019 ROKU

data zamieszczenia: 03.09.2019: Zaproszenie do złożenia oferty.

data zamieszczenia: 03.09.2019: Załączniki do oferty.

data zamieszczenia: 05.09.2019: Odpowiedzi na pytania z 05.09.2019.

data zamieszczenia: 09.09.2019: Odpowiedzi na pytania z 09.09.2019.

data zamieszczenia: 11.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 08/PN/2019

Zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.„Budowa instalacji

fotowoltaicznej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica”

W ramach Projektu „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej

leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura

ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert 25 lipca 2019 roku, godz. 10.00 za pośrednictwem miniPortal

Zmiana terminu składania ofert:

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT –02.08.2019

data zamieszczenia: 21.06.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 21.06.2019 r.:SIWZ .

data zamieszczenia: 21.06.2019 r.:Załącznik do SIWZ.

data zamieszczenia: 26.06.2019 r.:Informacja_o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 26.06.2019 r.:SIWZ_i załączniki po zmianie.

data zamieszczenia: 08.07.2019 r.: Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 08.07.2019 r.: Załączniki nr 3, 5 po zmianach.

data zamieszczenia: 11.07.2019 r.: Odpowiedzi na pytania 2.

data zamieszczenia: 11.07.2019 r.: Załączniki nr 11 do SIWZ

data zamieszczenia: 11.07.2019 r.: Załączniki nr 1 do PFU

data zamieszczenia: 18.07.2019 r.: Informacja_o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 18.07.2019 r.: Informacja_o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 18.07.2019 r.: Odpowiedzi na pytania 3.

data zamieszczenia: 19.07.2019 r.:  Informacja_o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia: 23.07.2019 r.:  Informacja_o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 29.07.2019 r.: Plik z kluczem publicznym.

data zamieszczenia: 29.07.2019 r.: Zmiana_terminu otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 30.07.2019 r. Pismo_wyjaśniające z dnia 30.07.2019.

data zamieszczenia: 31.07.2019 r.: Informacja  z dnia 31.07.2019.

data zamieszczenia: 01.08.2019 r.: Informacja  o zmianie ogłoszenia z dnia 01.08.2019.

data zamieszczenia: 02.08.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 27.08.2019 r.: Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Ogłoszenie_o udzieleniu zamówienia.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 07/PN/2019

Świadczenie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica”w ramach Projektu „Poprawa

funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego

w MazowieckimSzpitalu Wojewódzkim Drewnica”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

data zamieszczenia: 06.06.2019 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 06.06.2019 r.: SIWZ.

data zamieszczenia: 06.06.2019 r.: Załącznik do SIWZ.

data zamieszczenia: 11.06.2019 r.: Odpowiedzi  na pytania.

data zamieszczenia: 14.06.2019 r.: Informacja  z otwarcia ofert.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 02/PN/2019

Zakup stacji opisowej RTG i duplikatora płyt DVD

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 22.01.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 22.01.2019 r.:SIWZ .

data zamieszczenia: 22.01.2019 r.:Załączniki do SIWZ.

data zamieszczenia: 24.01.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 25.01.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 29.01.2019 r.:Odpowiedzi na pytania.

data zamieszczenia: 29.01.2019 r.:Informacje_o zmianie terminu otwarcia na 01.02.2019r.

data zamieszczenia: 29.01.2019 r.:Ogłoszenie_o zmianie ogłoszenie.

data zamieszczenia: 01.02.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 06.02.2019 r.:Informacja_o wyborze oferty.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 01/PN/2019

Zakup stacji opisowej RTG i duplikatora płyt DVD

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” Sp. z o.o.”.

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:Ogłoszenie_o zamówieniu.

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:SIWZ_z załącznikami.

data zamieszczenia: 16.01.2019 r.:Odpowiedzi_na pytania.

data zamieszczenia: 18.01.2019 r.:Informacja o unieważnieniu postępowania.

data zamieszczenia: 18.01.2019 r.:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu)

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie

przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:Zaproszenie_skan.

data zamieszczenia: 10.01.2019 r.:Załącznik_nr.1 formularz ofertowy.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 22/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości
221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz gospodarczego dla
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1-3 (pakiety nr I-III) współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa
funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

2. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 4 (pakiet nr IV) współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji
celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę
jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

data zamieszczenia 08.10.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 08.10.2018 r.: Siwz+załączniki .

data zamieszczenia 12.10.2018 r.: Wyjaśnienia .

data zamieszczenia 16.10.2018 r.: Wyjaśnienia 2 .

data zamieszczenia 16.10.2018 r.: Informacja o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia 16.10.2018 r.: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia 19.10.2018 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 23.10.2018 r.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

data zamieszczenia 16.11.2018 r.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Pakiet I).

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 11/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości
221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz gospodarczego dla
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1-7 (pakiety nr I-VII) współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa
funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

2. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 8 (pakiet nr VIII) współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji
celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę
jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

data zamieszczenia 14.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 14.08.2018 r.: Siwz+załączniki .

data zamieszczenia 21.08.2018 r.: Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 23.08.2018 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 04.09.2018 r.: Informacja o wyborze/unieważnieniu.
______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 7/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych o równowartości 221.000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego
dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”
Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony
zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności
kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 02.07.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ 2.

data zamieszczenia 05.07.2018 r. :Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 12.07.2018 r. :Informacja_o wyborze.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 6/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych o równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony

zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności

kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

data zamieszczenia 28.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Siwz+załączniki

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Informacja o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. : Zał. nr.1 Formularz_ofertowy po zmianach

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 04.07.2018 r. :Informacja z otwarcja ofert.

data zamieszczenia 18.07.2018 r. :Informacja o unieważnieniu części postępowania.

data zamieszczenia 01.08.2018 r. :Informacja o wyborze.

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Projekt ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 151 546,00 PLN
Wkład własny: 364 547,00 PLN
Wartość dofinansowania: 11 457 692,72 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 2. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Grupa docelowa: Wypracowany model będzie testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań będą zaangażowane istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczności lokalnych. Planuje się, że w każdym roku trwania programu (lata 2018-2010) 350 os. skorzysta z konsultacji Doradców, z których:

 • 90 os. zostanie objętych „Warsztatami ds. Zdrowienia”,
 • 180 os. skorzysta z doradztwa zawodowego,
 • 10-12 os. skorzysta z mieszkań chronionych,
 • ok. 50 os. weźmie udział w ruchu samopomocowym,
 • ok. 250 os. skorzysta z rozszerzonej oferty Klubów w poszczególnych dzielnicach,

W ciągu pierwszych 12 m-cy Doradcy współpracować będą z 450 osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 • ok. 120 członków rodzin odbędzie konsultacje z Doradcami,
 • ok. 100 członków rodzin uczestniczyć będzie w grupach wsparcia,
 • ok. 150 przedst. społeczności lokalnych zostanie objętych szkoleniami w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • ok. 1000 uczniów ze szkół ponadpodstawowych weźmie udział w spotkaniach destygmatyzacyjnych,
 • ok. 500 os. zostanie objętych działaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego prowadzonych w ramach animacji lokalnej,
 • 90 os. weźmie bezpośredni udział w przygotowywaniu lokalnych strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania w projekcie:

Model będzie testowany na terenie trzech dzielnic m.st. Warszawy – Woli, Targówka i Pragi Północ. Realizacja projektu będzie przebiegała w trzech etapach:

 1. Faza przygotowawcza obejmie m.in. zatrudnienie personelu projektu, w tym rekrutację Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia, szkolenia dla Doradców, wynajem i wyposażenie lokali dla Doradców, remont i wyposażenie mieszkań chronionych dla OzZP.
 2. Faza testowania obejmie realizację poszczególnych etapów modelu.
 3. Faza ewaluacji prowadzona będzie przez cały okres fazy testowania i zakończy się wypracowaniem zmodyfikowanego modelu uwzględniającego wyniki testowania.

Założone główne efekty oddziaływań:

 • wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
 • poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
 • wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
 • optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
 • wzrost poczucia umocnienia,
 • poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
 • wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy 18/POWR/2020 (POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.75)

Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie  wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert 14.12.2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 17/POWR/2020  POWR.04.01.00-00-DI12/17

Wykonywanie czynności w charakterze seksuologa na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składanie ofert 10.12.2020 rok

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 16/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.80) NUMER SPRAWY 16/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 15/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy (2 osoby)w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

NUMER SPRAWY 15/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 14/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze dietetyka w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

NUMER SPRAWY 14/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 13/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze seksuologa w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

NUMER SPRAWY 13/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.1 poz.41) NUMER SPRAWY 12/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 11/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

POWR.04.01.00-00-DI12/17 ZAD.1, poz11 NUMER SPRAWY 11/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica 

_____________________________________________________________________________

Nr sprawy: 10/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie  wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.1 poz.41) NUMER SPRAWY10/POWR/2020

Ofertę w formie elektronicznej (skan dokumentów) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:     https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica na stronie dotyczącej niniejszego postępowania do dnia 17.08.2020, do godz. 10.00.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 9/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWR.04.01.00-00-DI12/17 ZAD.1, poz11 NUMER SPRAWY 9/POWR/2020

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/365061

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 7/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POWR.04.01.00-00-DI12/17 ZAD.1, poz11 NUMER SPRAWY 7/POWR/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 30.07.2020 ROK, GODZ.10.00

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/365309

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 8/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie  wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, (POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.75)

NUMER SPRAWY 8/POWR/2020, otwarcie ofert 28.07.2020 rok, godz. 09.00.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364773

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 6/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze seksuologa na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NUMER SPRAWY – 6/POWR/2020  – POWR.04.01.00-00-DI12/17 otwarcie ofert 28.07.2020 rok, godz. 10.00;

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364762

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 4/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.1 poz.41), NUMER SPRAWY 4/POWR/2020 termin otwarcia ofert 27.07.2020 rok, godz. 10:15.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364518

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 5/POWR/2020

Wykonywanie czynności w charakterze dietetyka na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.1 poz.41), NUMER SPRAWY 5/POWR/2020 termin otwarcia ofert 27.07.2020 rok, godz. 11:15.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/364536

______________________________________________________________________________

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

DORADCY DS. ZDROWIENIA I WSPARCIA

data zamieszczenia: 18.02.2020 r.: treść ogłoszenia .

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 17/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób

z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie: „Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

– testowanie  wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.10.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 30.10.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 30.10.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia

data zamieszczenia: 08.11.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert
data zamieszczenia: 08.11.2019 r.:Informacja o wyniku postępowania

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 16/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób

z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie: „Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

–testowanie wdrażanie”- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 – NUMER SPRAWY:6/POWR/2019.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w siedzibie Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. w Kancelarii –

w terminie do dnia 18.10.2019 r. godz. 9:00

data zamieszczenia: 09.10.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 09.10.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 09.10.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 18.10.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.10.2019 r.:Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 15/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę

wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie_wdrażanie” – w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(POWR.04.01.00-00-DI12/17, NUMER SPRAWY – 15/POWR/2019 –

termin składania ofert 07.10 2019 r, godz.09.00

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia

data zamieszczenia: 07.10.2019 r.: Informacja o wyniku postępowania

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 14/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w

projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i

wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

POWR.04.01.00-00-DI12/17 ZAD.1, POZ. 9,11, NUMER SPRAWY –

14/POWR/2019, termin składania ofert 07.10 2019 rok, godz. 9.30

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie .

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 27.09.2019 r.:Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 07.10.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 10.10.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 10.10.2019 r.:Informacja_o udzieleniu zamówienia.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 13/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze seksuologa na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin składania ofert  03.10.2019 r. godz. 9:00

data zamieszczenia: 25.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 25.09.2019 r.: Ogłoszenie  Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 25.09.2019 r.: Załączniki  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 03.10.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 07.10.2019 r.: Informacja o wyborze.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy:6/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę

wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” –w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.: Załączniki do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 23.09.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 26.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Otwarcie ofert dnia   13.09.2019 r. godz. 11:15

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Ogłoszenie  Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Załączniki  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Ogłoszenie Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 11/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
– w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.75)  NUMER SPRAWY 11/POWR/2019

Otwarcie ofert dnia   13.09.2019 r. godz. 10:45

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Ogłoszenie  Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Załączniki  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 13.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 01.10.2019 r.:Informacja_o udzieleniu zamówienia.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 10/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
– w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(POWR.04.01.00-00-DI12/17 zad.3 poz.80)  NUMER SPRAWY 10/POWR/2019

Otwarcie ofert dnia   17.09.2019 r. godz. 10:15

data zamieszczenia: 06.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 06.09.2019 r.: Ogłoszenie  Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 06.09.2019 r.: Załączniki  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Ogłoszenie_o udzieleniu zamówienia – Baza Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 18.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 9/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Wykonywanie czynności w charakterze dietetyka na terenie Dzielnicy Praga – Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Załącznik  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Informacja_o zmianie treści ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Ogłoszenie_ze zmianami.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Załącznik_nr.1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

data zamieszczenia: 16.09.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacja_o wyniku postępowania

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 8/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Wykonywanie czynności w charakterze seksuologa na terenie Dzielnicy Praga – Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 05.09.2019 r.: Załącznik  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 11.09.2019 r.:Informacja_o zmianie terminu otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 17.09.2019 r.:Informacia_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.09.2019 r.: Informacja  o nieudzieleniu zamówienia.

data zamieszczenia: 23.09.2019 r.: Informacja  o nieudzieleniu zamówienia Baza Konkurencyjności.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 7/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
– w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 04.09.2019 r.: Ogłoszenie  .

data zamieszczenia: 04.09.2019 r.: Załącznik  do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Informacja_o zmianie treści ogłoszenia.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Ogłoszenie_ze zmianami.

data zamieszczenia: 10.09.2019 r.:Załącznik_nr.1 do ogłoszenia – formularz ofertowy

data zamieszczenia: 16.09.2019 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 03.10.2019 r.:Informacja z udzieleniu zamówienia

______________________________________________________________________________

Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego na
okres 17 miesięcy, tj. od lipca 2019r. do 30 listopada 2020r.  wg poniższych warunków:

data zamieszczenia: 18.06.2019  Ogłoszenie

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 05/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze_ psychologa na terenie Dzielnicy

Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i

Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi–testowanie

i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Ogłoszenie_w bazie konkurencyjności.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Załącznik_nr3 projekto umowy.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia 1,2,4,5,6.

data zamieszczenia: 10.06.2019 r.: Informacja z otwarcia oferty.

data zamieszczenia: 10.06.2019 r.: Informacja o udzieleniu zamówienia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 04/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze  psychologa na terenie Dzielnicy

Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia

i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego

data zamieszczenia: 21.05.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 21.05.2019 r.:Ogłoszenie_w bazie konkurencyjności.

data zamieszczenia: 21.05.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 28.05.2019 r.:Informacja_z otwarcja ofert.

data zamieszczenia: 31.05.2019 r.:Informacja_o wynikach postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 04/2019

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku, dotyczy : Zakupu oraz dostawy

szaf metalowych do przechowywania dokumentacji   do pomieszczeń Punktu

Konsultacyjno – Doradczego  Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi –testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 15.04.2019 r.: Zapytanie ofertowe.

data zamieszczenia 24.04.2019r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 03/POWR/2019

Ogłoszenia o zamówieniu na Wykonywanie czynności w charakterze psychologa

na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System

Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 11.04.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 11.04.2019 r.:Ogłoszenie_w bazie konkurencyjności.

data zamieszczenia: 11.04.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 23.04.2019 r.: Informacja o wyniku postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy:02/POWR/2019

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 19.03.2019 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 19.03.2019 r.:Baza_konkurencyjności.

data zamieszczenia: 19.03.2019 r.:Załącznik_do ogłoszenia.

data zamieszczenia: 27.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 04.04.2019 r.:Informacja_o udzieleniu zamówienia.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 1/POWR/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.: Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 18.03.2019 r.: Załącznik w formie edytowalnej.

data zamieszczenia: 26.03.2019 r.:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 26.03.2019 r.:Informacja_o unieważnieniu postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 16/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin, usługi psychologa oraz usługi terapeuty

uzależnień w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 31.12.2018 r.:Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

data zamieszczenia: 31.12.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 31.12.2018 r.:Załącznik w formie edytowalnej.

data zamieszczenia: 04.01.2019 r.: Zmiana Ogłoszenia i unieważnienie części 1 postępowania.

data zamieszczenia: 08.01.2019 r.:Informacje z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 23.01.2019 r.:Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy:15/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin, usługi psychologa oraz usługi terapeuty

uzależnień w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi –

testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 03.12.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 03.12.2018 r.:Załącznik w formie edytowalnej.

data zamieszczenia: 10.12.2018 r.:Informacja o zmianie treści ogłoszenia.

data zamieszczenia: 03.01.2019 r.:Informacja o wyniku postępowania.

______________________________________________________________________________

Nr sprawy: 14/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:”Warszawski
Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” –
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 13.11.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 13.11.2018 r.: Załączniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 29.11.2018 r.: Informacja o wyniku.


Nr sprawy: 18/2018

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości Szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”.

 1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1 (Pakiet nr 1) oraz części nr 2 (Pakiet nr 2) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.
 1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 3 (Pakiet nr 3) dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

data zamieszczenia: 06.11.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 06.11.2018 r.: Siwz + załączniki.

data zamieszczenia: 06.11.2018 r.: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

data zamieszczenia: 14.11.2018 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 14.11.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania.


Nr sprawy: 13/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 11.10.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 11.10.2018 r.: Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 22.10.2018 r.: Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia.

data zamieszczenia: 25.10.2018 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 05.11.2018 r.: Informacja o wyniku.


Nr sprawy: 11/POWR/2018

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia do pomieszczeń Punktu Konsultacyjno-Doradczego Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 25.09.2018 r.: Zapytanie ofertowe.

data zamieszczenia: 10.10.2018 r.: Protokół z wyboru Wykonawcy dla zapytania ofertowego.


Nr sprawy: 12/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.: Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 18.09.2018 r.: Informacja o zmianie treści Ogłoszenia + załączniki.

data zamieszczenia: 25.09.2018 r.: Informacja o zmianie Ogłoszenia – zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 10.10.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania.


Nr sprawy: 10/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania


Nr sprawy: 9/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Wykonywanie czynności w charakterze Dietetyka w ilości 10 godzin w miesiącu  w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania

data zamieszczenia: 03.10.2018 r.: Informacja o udzieleniu zamówienia.


Nr sprawy: 8/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 28.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 28.08.2018 r.: Załącznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.: Informacja o wyborze.

data zamieszczenia: 25.09.2018 r.: Informacja o udzieleniu zamówienia


Rozeznanie rynku: dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020. (Zaproszenie – Asystent Zdrowienia.)


Nr sprawy: 13/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Dostawa trzech laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.” Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 10.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

data zamieszczenia: 31.08.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania.


Nr sprawy: 9/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości Szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa trzech laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r.: Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 25.07.2018 r.: Informacja_z otwarcia ofert

data zamieszczenia 25.07.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania


Nr sprawy: 7/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 16.07.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 16.07.2018 r.: Załącznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 24.07.2018 r.: Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 30.08.2018 r.: Informacja o udzieleniu zamówienia.


Nr sprawy: 6/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 13.07.2018 r. :Informacja_o wyniku postępowania.


Nr sprawy: 5/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 14.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Informacja o wyniku postępowania.


Nr sprawy: 4/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 15.05.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 15.05.2018 r.: Załączniki.zip

data zamieszczenia 23.05.2018 r.: Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r.: Informacjaz otwarcja ofert.

data zamieszczenia 05.06.2018 r.: Informacjao wyniku postępowania.


Nr sprawy: 3/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 24.04.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki: załączniki.zip

data zamieszczenia 11.05.2018 r.: Informacja z otwarcia o ofert.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Przedmiot zapytania: wynajęcie lokalu użytkowego wraz z mediami na znajdującego się na parterze budynku, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami na siedzibę doradców ds. zdrowia i wsparcia –  szczegóły

Wyniki postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Przedmiot zapytania: zatrudnienie na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych- szczegóły

Wyniki postępowania

foto03.jpg

E-zdrowie dla Mazowsza”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „ E – zdrowie dla Mazowsza”
z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub
właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w
tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł, kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł oraz wkład
własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:
1. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
3. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
4. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
5. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
7. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
8. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
9. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
14. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
15. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
16. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
18. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
19. Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o.,
20. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
21. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
22. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
23. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych – partnerów projektu do wymogów ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.).
Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania,
przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi, dla których
województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:
1) stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych on-line z systemów informatycznych szpitali,
które muszą spełniać zasadę interoperacyjności i komplementarności,
2) poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,
3) wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

Realizując cele, wprowadzono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz
regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie województwa mazowieckiego, dla których
podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał
procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości
repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na
poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do
Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą
Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
(RREDM), które znajduje się w warstwie regionalnej.
W RREDM wykorzystano dwa elementy:
– Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),
– Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.
W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do
wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.
Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich
dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu państwa