Fundacja Zdrowie w Głowie

O nas

                                                           

 

Fundacja „Zdrowie w głowie” została powołana w 2019 r. przez Fundatora – Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. jako odpowiedź na ogromne potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fundacja jest organizacją non-profit, której celem jest propagowanie wiedzy z zakresu zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego, psychiatrii, psychologii, psychoterapii oraz pomoc i wsparcie ukierunkowane przede wszystkim na osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny/opiekunów.

Fundacja zajmuje się m.in. organizacją szkoleń, konferencji i warsztatów, w których biorą udział specjaliści z różnych dziedzin. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób psychicznych, sposobów ich leczenia, a także roli całego społeczeństwa w terapii chorych.

Swoją działalność Fundacja skupia w dużym zakresie na osobach starszych, które cierpią na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera. W latach 2020 – 2022 realizowaliśmy projekt pn. „Z Alzheimerem na co dzień”, w ramach którego prowadziliśmy dzienny dom pobytu dla chorych na chorobę Alzheimera (projekt współfinansowany przez Województwo Mazowieckie). Realizujemy także programy profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie kryzysom psychicznym wśród dorosłych i młodzieży.

Fundacja „Zdrowie w Głowie” jest jednym z kluczowych podmiotów działających na rzecz zdrowia psychicznego na Mazowszu.

Kontakt

Fundacja “Zdrowie w głowie”

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Adres: ul. Karola Rychlińskiego 1
05-091 Ząbki

tel. kontaktowy: 22 419 72 27

e-mail: fundacjazdrowiewglowie@gmail.com